صفحه اصلی > آموزش کارکنان > گـروه سلامت دهـان و دنـدان  

.

   دانلود : آموزش_دهان_ودندان_ویژه_مراقب_سلامت.pdf           حجم فایل 4776 KB
   دانلود : مراقبت دهان ودندان كودكان زير 6 سال           حجم فایل 2514 KB
   دانلود : مراقبت دهان و دندان مادران باردار           حجم فایل 3368 KB
   دانلود : مراقبت دهان و دندان كودكان 11-6 سال           حجم فایل 6014 KB
   دانلود : instruction_18.pdf           حجم فایل 2806 KB