صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت خانواده، جمعيت و مدارس > گروه سلامت > سالمندان  > مراقبت هاي ادغام يافته دوره اي سالمندان 

مراقبت هاي ادغام يافته دوره اي سالمندان

با توجه به اهمیت تشخیص زودرس بیماري ها در سالمندي ونیز بی توجهی سالمندان یا خانواده آنان به برخی علائم خطر ومشکلات، انجام معاینات کامل ومداوم در این دوره سنی ضروري به نظر می رسد . بدین منظور دستورالعمل کشوري مراقبت های ادغام یافته سالمندان ، توسط اداره سلامت سالمندان تهیه شده است.

مراقبت های ادغام یافته به مفهوم استفاده از عوامل خطر و نشانه های بالینی ساده ادغام یافته و جامع به منظور شناسایی زودرس بیماری ، درمان مناسب و ارجاع به موقع می باشد . در مراقبت های ادغام یافته ، سالمند از نظر بیماری های جسمانی و روانی اولویت دار در کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد .

مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی در دو سطح  پزشک و غیر پزشک طراحی گردیده است . در این راستا زمانی که سالمند به دنبال فراخوان به خانه بهداشت و یا مرکز بهداشتی درمانی مراجعه می کند ، با استفاده از بوکلت راهنمای مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی ویژه غیر پزشک مورد مراقبت قرار می گیرد و موارد ارجاعی ، بر اساس راهنمای موجود به نزد پزشک مرکز ارجاع می گردد .

در پایان ارائه مراقبت هاچنانچه برای سالمنداحتمال ابتلا به یک و یا چند بیماری وجودداشته باشد ،که نیاز به خدمات تخصصی بر اساس راهنمای آموزشی سالمند داشته باشد ، از مراقبت های سطح بالاتر بهره مند می گردد و در چرخه ارجاع قرار می گیرد . چنانچه سالمند مبتلا به بیماری باشد که نیاز به خدمات و مراقبت های سلامتی پزشک داشته باشد ، در چرخه مراقبت های پیگیری و در غیر این صورت در چرخه مراقبت های دوره ای قرار می گیرد .

 

******************************************************************************

 بوكلت هاي آموزشي و فرم هاي آماري

 

******************************************************************************

 

 <>

   دانلود : خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه غیر پزشک           حجم فایل 2783 KB
   دانلود : خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه پزشک           حجم فایل 4014 KB
   دانلود : دستورالعمل تکمیل فرم های برنامه مراقبت های ادغام یافته سالمندان           حجم فایل 60 KB
   دانلود : فرم شماره ٣( مركز بهداشت شهرستان)           حجم فایل 98 KB
   دانلود : فرم شماره ٢(پزشك)           حجم فایل 60 KB
   دانلود : فرم شماره ١ (غيرپزشك)           حجم فایل 56 KB