صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه بهبود تغذیه جامعه > کارکنان 

 

کارکنان گروه بهبود تغذیه جامعه


1- آرزو کاوه ای ؛     رییس گروه بهبود تغذیه جامعه

2-میترا جاودان ؛     کارشناس تغذیه