صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي غير واگير > غدد و متابوليك > غربالگري كم كادري مادرزادي تيروئيد 

فرم معرفي اجمالي برنامه ها -  دانشگاه  علوم پزشكي  همدان

 

فرم معرفي اجمالي برنامه هاي اجرايي دانشگاه

1- دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

2- عنوان برنامه : كم كاري تيروييد نوزادان  

3- مجري برنامه : معاونت بهداشتي

4- سابقه برنامه : شروع برنامه از ارديبهشت 85

5- اهداف برنامه :

1-غربالگري كليه نوزادان زنده متولد شده در 3 تا 5 روزگي از نظر ابتلاء به كم كاري تيروييد

2- تشخيص و درمان بيماران مبتلا به كم كاري تيروييد نوزادان به منظور پيشگيري از عقب ماندگي ذهني  

6- شاخصهاي عمده برنامه:1- درصد پوشش غربالگري نوزادان زنده متولد شده      2- درصد پوشش درمان نوزادان مبتلا به كم كاري تيروييد       

7- منابع اعتباري برنامه :

1-  اخذ 50% هزينه غربالگري از خانواده ها

2- تخصيص اعتبار متمركز از وزارت متبوع

8 – وضعيت فعلي برنامه : در كليه شهرستانها غربالگري نوزادان 3 تا 5 روزه انجام مي شود و موارد TSH بالاي  mu/L 5 به صورت فراخوان جهت بررسي معرفي مي شود كه در صورت تشخيص پزشك ، نوزاد تحت درمان دارويي قرار مي گيرد .

9- روند پوشش برنامه غربالگري كم كاري تيروييد نوزادان :     1- سال 1385 :3/63%      3- سال 1386 :85%   4- سال 1387 :7/93%   5-سال 1388 :1/94%     6- سال 1389 :97%

7- سال 1390 :100%     8- سال 1391: 103%     9- سال 99.7:1392%

10 – ادامه  برنامه : برنامه به صورت ادغام يافته در سيستم بهداشتي مي باشد.