صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي غير واگير > غدد و متابوليك > كنترل و پيشگيري از ديابت 

 

فرم معرفي اجمالي برنامه ها -  دانشگاه  علوم پزشكي  همدان

 

 

-اهداف برنامه:

1 - مراقبت حد اقل 75 درصد بیماران دیابتی شناخته شده در برنامه غربالگری مناطق روستایی استان همدان 

 2- آموزش و اطلاع رسانی در رابطه با راههای پیشگیری و کنترل بیماری دیابت به عموم مردم

3- شناسايي دیابت بارداری در 100 درصدزنان باردار  مناطق روستایی استان همدان

4- مراقبت حد اقل 80 درصد افراد پره دیابتیک  مناطق روستایی استان همدان

4- شاخصهاي عمده برنامه :

1-درصد جمعيت تحت پوشش برنامه ي پيشگيري و كنترل ديابت در افراد 30سال وبالاتر به تفكيك سن ،جنسيت،ومنطقه ي جغرافيايي

2-ميزان شيوع  ديابت در افراد 30سال و بالاتر   به تفكيك سن ،جنسيت،ومنطقه ي جغرافيايي

3-ميزان شيوع پره ديابت در افراد 30سال و بالاتر   به تفكيك سن ،جنسيت،ومنطقه ي جغرافيايي

4- میزان پوشش مراقبت پزشک از بیماران مبتلاء به دیابت

5- میزان پوشش مراقبت بهورز از بیماران مبتلاء به دیابت

6- میزان پوشش انجام آزمایش HbA1c در بیماران دیابتی و درصد بیماران با قند کنترل شده 

5-وضعيت فعلي برنامه: برنامه كشوري پيشگيري وكنترل بيماري ديابت ازسال1383 در استان همدان به صورت غربالگري افراد در معرض خطر ابتلا به ديابت دركل  جمعيت بالاي 30سال روستايي وانجام آزمايش خون و شناسايي افراد مبتلا به ديابت و  پره دیابتیک به اجراء در آمده است.

نتایج حاصل از سه نوبت غربالگری انجام شده:

عناوين مقايسه شده

سال84-83

سال87-86

سال 93-92

جمعيت بالاي 30سال استان همدان

262819

280606

311343

پوشش غربالگري

92 درصد

89 درصد

88درصد

آزمايشات انجام شده

91 درصد

84 درصد

87 درصد

افراد در معرض خطر

37 درصد

39 درصد

39.8درصد

بيماران شناسايي شده ديابتي

1.96درصد

2.4 درصد

1.78درصد

پره ديابتيکها

1  درصد

2 درصد

3.3درصد

بيماران شناسايي شده فشارخوني

5،7درصد

7درصد

7درصد

 

- در حال حاظر شناسايي ديابت بارداري در  كل زنان باردار مناطق روستایی استان همدان درطي سال و آزمايش قند خون افراد پره ديابتيك سالي يكبار انجام  مي شود. بیماران دیابتی شناخته شده در برنامه غربالگری، تحت مراقبت سه سطح خانه بهداشت –مركز بهداشتي درماني – واحد ديابت شهرستان قرارگرفته و گزارش مراقبت آنها سه ماه يكبار به ستاد استان ارسال می گردد.

 

 

تاریخ بروزرسانی: 10/10/1394