صفحه اصلی > ... اخبار بهداشت 

معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار کرد
کارگاه آموزشی غربالگری و مداخله سوء مصرف مواد
کارگاه یک روزه آموزش غربالگری و مداخله سوء مصرف مواد به همت گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی و در سالن کنفرانس این معاونت برگزار شد
 ٠٨:١٦ - 1398/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه خبر داد
برگزاری اختتامیه بسیج ملی کنترل فشارخون در استانداری همدان
دکتر منوچهر کرمی از برگزاری اختتامیه بسیج ملی فشارخون در استانداری همدان خبر داد
 ٠٩:٤٨ - 1398/04/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار کرد
نشست هم اندیشی برنامه های سلامت دانش آموزان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش
جلسه هماهنگی برنامه های سلامت دهان و دندان و بهبود تغذیه در دانش آموزان با حضور دکتر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه و جعفری؛ معاون محترم تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان و دیگر مدیران گروه های فنی تشکیل شد.
 ١٠:٥٦ - 1398/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار کرد
کارگاه تکمیلی 18 ساعته آمادگی برای زایمان
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان، کارگاه تکمیلی 18 ساعته آمادگی برای زایمان در سالن کنفرانس این معاونت برگزار شد.
 ١٠:٤٢ - 1398/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی دکتر منوچهر کرمی
دکتر علی قلعه ایها مشاور معاون بهداشتی دانشگاه شد
دکتر علی قلعه ایها طی ابلاغی از سوی دکتر منوچهر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان به عنوان مشاور وی در حوزه سلامت روان معرفی شد
 ٠٩:٣٦ - 1398/04/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
با حضور معاون بهداشتی در اداره کل امور اجتماعی استانداری همدان بررسی شد
وضعیت بیماری تب مالت در استان همدان
وضعیت بیماری تب مالت در استان با حضور دکتر نادری فر؛ مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان، معاون بهداشتی دانشگاه و مدیرکل سازمان دامپزشکی استان بررسی شد
 ١٢:٣٩ - 1398/04/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه کمیته فنی سل در معاونت بهداشتی دانشگاه تشکیل شد
جلسه کمیته فنی بیماری سل استان در دفتر معاون بهداشتی دانشگاه تشکیل شد
 ١١:٥٤ - 1398/04/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیام قدردانی معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان همدان به مناسبت اجرای موفق بسیج ملی کنترل فشارخون
معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان همدان به مناسبت اجرای موفق بسیج ملی کنترل فشارخون پیامی را صادر نموده است که در پی می آید:
 ١١:٣٧ - 1398/04/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید دکتر کرمی از آزمایشگاه سل، انبار تجهیزات و مرکز گذری و کاهش آسیب
دکتر منوچهر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه از مراکز محیطی بازدید نمود وی ابتدا به آزمایشگاه سل، سپس به انبار تجهیزات رفت و در آخر از مرکز DIC و کاهش آسیب گذری بازدید نمود.
 ١٢:٠٨ - 1398/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر نادری فر؛ مدیرکل امور اجتماعی در جلسه شرکای برنامه اچ آی وی / ایدز خواستار شد
توجه ویژه به روستاها در امر آموزش و اطلاع رسانی
جلسه شرکای برنامه اچ آی وی/ ایدز استان با حضور دکتر نادری فر؛ مدیر کل امور اجتماعی استانداری، معاون بهداشتی دانشگاه و شرکای این برنامه در سالن جلسات شهدای استانداری همدان تشکیل شد
 ٠٩:٤٨ - 1398/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر کرمی؛ دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا گزارش کرد
آمار سنجش فشارخون در سطح استان، از عدد 70 درصد هم گذشت
دکتر منوچهر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه و دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا ،درصد سنجش فشارخون در سطح استان را تا پایان روز چهارشنبه 12 تیر ماه 603072 نفر گزارش نمود
 ٠٩:٥٩ - 1398/04/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
توسط معاون بهداشتی دانشگاه صورت گرفت
بازدید دکتر کرمی از مرکز خدمات جامع سلامت روستای حسین آباد عاشوری و خانه بهداشت ضمیمه
دکتر منوچهر کرمی سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان از مرکز خدمات جامع سلامت و خانه بهداشت ضمیمه روستای حسین آباد عاشوری از توابع شهرستان بهار بازدید نمود
 ٠٩:٣٦ - 1398/04/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر کرمی؛ دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا گزارش کرد
آمار سنجش فشارخون در سطح استان، از 65 درصد هم عبور کرد
دکتر منوچهر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه و دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا ،درصد سنجش فشارخون در سطح استان را تا پایان روز دوشنبه 10 تیر ماه 561347 نفر گزارش نمود
 ١١:٢٥ - 1398/04/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون بهداشتی دانشگاه از مدیران شبکه ها خواستار شد
توجه ویژه به حمایت طلبی های محلی در بسیج ملی فشارخون بالا
دومین ویدئو کنفرانس معاون بهداشتی دانشگاه با مدیران شبکه ها و روسای مرکز بهداشت شهرستان ها برگزار شد
 ١١:٣٨ - 1398/04/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید دکتر کرمی از واحدهای محیطی مرکز شهرستان همدان
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان از واحدهای محیطی مرکز بهداشت شهرستان همدان بازدید به عمل آورد
 ٠٨:٥٩ - 1398/04/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر کرمی؛ دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا خبر داد
غربالگری فشارخون در جمعیت مورد هدف استان از 60 درصد عبور کرد
دکتر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه و دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از غربالگری بیش از 60 درصد جمعیت مورد هدف فشار خون تا پایان روز شنبه هشتم تیرماه در سطح استان خبر داد
 ٠٨:٥٢ - 1398/04/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان خبر داد
غربالگری فشارخون در استان به 55 درصد نزدیک شد
دکتر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه و دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از غربالگری نزدیک به 55 درصد جمعیت مورد هدف فشار خون در سطح استان خبر داد
 ٠٩:١٦ - 1398/04/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا خبر داد
بیش از 48 درصد جمعیت هدف استان غرباگری فشارخون شدند
دکتر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه و دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از غربالگری 48.6 درصد جمعیت مورد هدف فشار خون در سطح استان خبر داد
 ١٠:٤٧ - 1398/04/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید ناظرین قطب از اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در دانشگاه
همکاران ناظرین قطب 3 از کرمانشاه که برای بازدید از فعالیت های انجام شده در بسیج ملی کنترل فشارخون بالا به همدان آمده بودند
 ١٣:٣٨ - 1398/04/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر کرمی؛ دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا گزارش کرد
آمار سنجش فشارخون استان، 393 هزار نفر می باشد
دکتر منوچهر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه و دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا ،آمار سنجش فشارخون در سطح استان را تا پایان روز شنبه اول تیرماه 393316 نفر گزارش نمود
 ٠٩:٠٨ - 1398/04/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا گزارش کرد
آمار سنجش فشارخون استان، 293 هزار نفر می باشد
ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون آمار سنجش فشارخون در سطح استان را تا پایان روز چهارشنبه 29 خردادماه 293235 نفر گزارش نمود
 ١١:٥٩ - 1398/03/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
در ویدئو کنفرانس معاون بهداشتی دانشگاه با مدیران شبکه مطرح شد
رضایت ناظر وزارت متبوع از عملکرد برنامه فشارخون دانشگاه
ویدئو کنفرانس معاون بهداشتی دانشگاه به همراه اعضای ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا با مدیران شبکه ها و روسای مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد
 ١٢:٣٢ - 1398/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا گزارش کرد
آمار سنجش فشارخون استان، از 245 هزار نفر هم گذشت
ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در استان همدان آمار سنجش فشارخون در سطح استان را 245129 نفر گزارش نمود
 ١٠:٤٣ - 1398/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیام دکتر منوچهر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه به همه همکاران ارجمند
دکتر منوچهر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت پیامی برای کلیه کارکنان دانشگاه صادر نموده است که در پی می آید:
 ٠٩:٢٥ - 1398/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه مشترک رئیس اداره بهداشت مواد غذایی وزارت متبوع با کارکنان سلامت محیط و کار
مهندس سید رضا غلامی از مدیریت سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه بازدید به عمل آورد
 ٠٨:٥٢ - 1398/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید ناظر وزارت بهداشت از اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در دانشگاه
مهندس سید رضا غلامی؛ رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع به عنوان ناظر وزارتخانه از فعالیت های انجام شده در بسیج ملی کنترل فشارخون بالا همدان بازدید به عمل آورد
 ٠٨:١٧ - 1398/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از ایستگاه های سیار بسیج ملی فشارخون
فشارخون 26 درصد استان اندازه گیری شده است
دکتر کرمی؛ معاون بهداشتی دانشگاه از ایستگاه های سیار مرکز بهداشت شهرستان همدان بازدید به عمل آورد
 ٠٨:٠٥ - 1398/03/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
موضوع بسیج ملی فشارخون در نماز جمعه های استان مطرح شد
موضوع بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از 17 خردادماه وارد فاز اجرایی شده است به همین منظور کار اطلاع رسانی و سنجش افراد در اماکن عمومی و تجمعی مورد استقبال مدیران دانشگاه قرار گرفته است
 ١١:٢٥ - 1398/03/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجرای بسیج ملی فشارخون در صنایع همدان
در راستای اجرای بسیج ملی فشارخون در کل کشور، کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت همدان به شکل فعال به این طرح ورود کرده و با مراجعه به کارگاه ها و صنوف، اقدام به سنجش کارگران و متصدیان حرف مختلف می کنند
 ٠٨:٣٣ - 1398/03/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد بهداشت مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار کرد
وبینار هماهنگی سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان
وبینار هماهنگی سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان با کارشناسان شهرستانی تشکیل شد
 ٠٧:٥٧ - 1398/03/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در دیدار با کارکنان معاونت بهداشتی
دکتر کرمی به ساختار بهداشتی دانشگاه کاملا آشناست
دکتر منوچهر کرمی از پایین ترین سطوح بهداشت شروع به کار کرده است و کاملا به ساختار و سیستم بهداشتی دانشگاه آشناست
 ١١:٣٨ - 1398/03/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه خبر داد
سنجش فشارخون 99 هزار نفر در سطح استان از شروع طرح
دکتر علی عطایی؛ معاون فنی معاونت بهداشت از سنجش فشارخون 99 هزار نفر در استان از شروع طرح خبر داد
 ١٣:٢٩ - 1398/03/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت گزارش کرد
معدوم سازی بیش از 11 تن مواد غذایی در برنامه سلامت رمضان
دکتر لیدا رفعتی از معدوم سازی بیش از 11 تن مواد غذایی در برنامه سلامت رمضان خبر داد
 ٠٩:١٤ - 1398/03/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
ویدئو کنفرانس دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا با روسای مرکز بهداشت شهرستان ها
ویدئو کنفرانس دکتر حیدری مقدم؛ دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا با روسای مرکز بهداشت شهرستان ها در ارتباط با مراحل اجرایی این طرح برگزار شد
 ١٠:٠٠ - 1398/03/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا خبر داد
تجهیزات اجرایی طرح ملی فشارخون خریداری و توزیع شده است
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان، دکتر حیدری مقدم؛ دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از دریافت آموزش های لازم توسط تمامی گروه های فنی و اجرایی نیروهای درگیر در این طرح خبر داد
 ١٤:٣٥ - 1398/03/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه خبر داد
تمام زیرساخت های اجرای طرح بسیج ملی فشار خون در استان مهیا شده است
دکتر عطایی از آمادگی تمام زیرساخت های اجرای طرح بسیج ملی فشار خون در استان خبر داد
 ١٢:٠٧ - 1398/03/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون بهداشت دانشگاه در جلسه هماهنگی اجرای سنجش سلامت نوآموزان خبر داد
آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان از ابتدای تیرماه
جلسه هماهنگی اجرای سنجش با حضور معاون بهداشت دانشگاه و مدیر کل آموزش و پرورش استان تشکیل شد
 ١٤:٤٤ - 1398/03/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
ناظر دانشگاهی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا خبر داد
هماهنگی های لازم با شهرستان ها برای انجام هر چه بهتر طرح فشارخون انجام شده است
دکتر علی عطایی ناظر دانشگاهی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا، از آماده سازی مراکز بهداشت شهرستان ها برای انجام هر چه بهتر طرح فشار خون خبر داد
 ١١:٠٩ - 1398/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا برگزار کرد
جلسه توجهی برای کارشناسان فنی و اجرایی شهرستان ها
ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا برای توجیه همکاران شاغل در شهرستان ها جلسه توجیهی برگزار نمود
 ١٠:١٩ - 1398/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون سیاسی امنیتی استاندار در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تاکید کرد
دانشگاه علوم پزشکی در چرخه تولید و عرضه تمام اقلام خوراکی باید ناظر باشد / تمام ادارت استان برای اجرای بسیج ملی فشارخون همکاری کنند
اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان در سال جاری در سالن شهدا استانداری تشکیل شد
 ١٢:١١ - 1398/03/02 - نظرات : ٠متن کامل >>


آرشیو اخبار

طرح غربالگری شنوایی نوزادان
طرح غربالگری شنوایی نوزادان
طرح غربالگری شنوایی نوزادان برای نوزادان 3 تا 5 روزه در نزدیکترین محل سنجش محل سکونت
 ٠٨:٤٦ - 1397/07/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

 

آرشیو اخبار

کارگاه غیر حضوری آشنایی با آزمایشات تشخیص پیش از تولد
این کارگاه مورخ 97/11/28 به مدت 8 ساعت برگزار میگردد.
 ١٢:٥٢ - 1397/11/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه غیر حضوری تشخیص بیماری های متابولیک
این کارگاه مورخ 97/10/26 به مدت 8 ساعت برگزار میگردد.
 ١١:٠٥ - 1397/10/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه غیر حضوری الزامات و استانداردهای تجهیزات در آزمایشگاه
این کارگاه مورخ 97/08/22 به مدت 8 ساعت برگزار میگردد.
 ١٣:٢٣ - 1397/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه توسط واحد دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه
برگزاری کارگاه توسط واحد دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه
برگزاری کارگاه توسط واحد دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه با عنوان راهنمای مصرف داروهای آخرین نسخه بیمه روستایی سه
 ١٢:٤٧ - 1397/08/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه کنترل کیفیت در آزمایشگاه هماتولوژی
کارگاه کنترل کیفیت در آزمایشگاه هماتولوژی توسط واحد آزمایشگاه معاونت بهداشتی
 ١١:٢٥ - 1397/05/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
آزمون غیر حضوری بهورزان شهرستان کبودرآهنگ
آزمون غیر حضوری بهورزان شهرستان کبودرآهنگ
 ١٢:٥٩ - 1397/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه توسط واحد دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه
برگزاری کارگاه توسط واحد دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه با عنوان راهنمای مصرف داروهای آخرین نسخه بیمه روستایی دو
 ١١:٥٢ - 1397/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه هماتولوژی
برگزاری کارگاه هماتولوژی توسط گروه آزمایشگاه های معاونت بهداشتی دانشگاه
کارگاه هماتولوژی توسط گروه آزمایشگاه های معاونت بهداشتی دانشگاه در تاریخ 97/4/25 در مراکز بهداشت شهرستان ها برگزار می گردد
 ١٣:٠٧ - 1397/04/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه توسط واحد دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه
برگزاری کارگاه توسط واحد دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه با عنوان راهنمای مصرف داروهای آخرین نسخه بیمه روستایی یک
برگزاری کارگاه توسط واحد دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه
 ٠٨:٤١ - 1397/04/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی روش های تشخیص بیماری التور
کارگاه آموزشی روش های تشخیص بیماری التور برگزار می گردد
این کارگاه مورخ 97/03/30 به مدت 8 ساعت برگزار میگردد.
 ١٢:٢٥ - 1397/03/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های بهداشتی
کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های بهداشتی برگزار می گردد
این کارگاه مورخ 96/11/10 به مدت 8 ساعت برگزار میگردد.
 ١٢:٤٩ - 1396/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی روش های تشخیص آزمایشگاهی بیماری های ویروسی
کارگاه آموزشی روش های تشخیص آزمایشگاهی بیماری های ویروسی، برگزار میگردد
این کارگاه مورخ 96/11/24 به مدت 8 ساعت برگزار میگردد.
 ١١:٠٦ - 1396/10/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی تشخیص اعتیاد به مواد مخدر
کارگاه آموزشی تشخیص اعتیاد به مواد مخدر، برگزار میشود
این کارگاه مورخ 96/10/20 به مدت 8 ساعت برگزار میگردد.
 ١٢:١٦ - 1396/10/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد آزمایشگاه برگزار میکند
کارگاه آموزشی غیر حضوری مالاریا
این کارگاه در تاریخ 96/09/26 به مدت 8 ساعت برگزار میشود
 ١١:٥٥ - 1396/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد دارویی برگزار میکند
آزمون غیر حضوری بازآموزی اطلاعات دارویی برگزار میشود
این آزمون در مورخ 96/09/26 به مدت 20 ساعت برگزار می گردد.
 ١٠:١٠ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی کنترل کیفی در آزمایشگاه بیوشیمی
کارگاه آموزشی کنترل کیفی در آزمایشگاه بیوشیمی، برگزار میشود
این کارگاه مورخ 96/08/29 به مدت 8 ساعت برگزار میگردد.
 ١٠:٠٢ - 1396/08/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی غیر حضوری مستند سازی در آزمایشگاه
کارگاه آموزشی غیر حضوری مستند سازی در آزمایشگاه برگزار میشود
این کارگاه مورخ 96/08/22 به مدت 8 ساعت برگزار میگردد .
 ١٠:٢٧ - 1396/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها برگزار میکند
آزمون غیر حضوری پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسید کربن برگزار میشود
این آزمون مورخ 96/08/30 به مدت 12 ساعت برگزار میگردد .
 ٠٩:١٣ - 1396/07/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد داروئی برگزار میکند
بازآموزی اطلاعات داروئی 3
این آزمون به مدت 19 ساعت مورخ 18/7/96 برگزار میگردد
 ١١:٤٠ - 1396/07/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد آزمایشگاه برگزار میکند
آزمون غیر حضوری کنترل کیفیت در آزمایشگاه میکروب شناسی
این آزمون به مدت 8 ساعت مورخ 24/7/96 برگزار میگردد
 ١٢:١٣ - 1396/07/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد آزمایشگاه برگزار میکند
انگل شناسی
این آزمون به مدت 8 ساعت در مورخ 29/5/96 برگزار میگردد
 ١١:٥٨ - 1396/05/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد بهداشت حرفه ای برگزار میکند
آزمون بهداشت حرفه ای در مشاغل خاص در مورخ 23/2/96 به مدت 18 ساعت برگزار میگردد
 ١١:٢٣ - 1396/01/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد گسترش برگزار میکند
آزمون الکترونیکی
دستورالعمل ها و برنامه های تحول سلامت در حوزه بهداشت
 ١٠:٢٥ - 1395/11/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد آزمایشگاه برگزار میکند
دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
بخش آزمایشگاهی و نقش آن
 ١٠:١٩ - 1395/11/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد تغذیه برگزار میکند
بسته اموزشی تغذیه ویژه مراقب سلامت
جهت کلیه پرسنل
 ١٣:٢٧ - 1395/10/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد بهداشت خانواده برگزار می کند
آزمون باروری سالم
این آزمون مورخ 25/10/95 جهت گروه های هدف برگزار میگردد
 ١٣:٢٣ - 1395/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد آزمایشگاه برگزار می کند
بیماریهای منتقله از راه خون و تماس جنسی
این آزمون مورخ 20/10/95 برگزار میگردد
 ١٣:١٠ - 1395/10/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هر سال مخصوصا در فصول سرد باعث تلفات میشود .
 ١٣:٣١ - 1395/09/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد آزمایشگاه برگزار می کند
روشهای تشخیص آزمایشگاهی غربالگری نوزادان
این آزمون مورخ 22/9/95 برگزار میگردد
 ١١:٤٢ - 1395/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد آزمایشگاه برگزار می کند
طب انتقال خون
این آزمون مورخ 23/8/95 برگزار میگردد
 ٠٨:٢٧ - 1395/08/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد پیشگیری برگزاری میکند
آزمون آسم
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر برگزار می کند : تاریخ 24/8/95
 ٠٩:٥٤ - 1395/08/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد آزمایشگاه برگزار می کند
بازآموزی سل در آزمایشگاه مورخ 25/7/95به مدت 8 ساعت برگزار میگردد
 ١١:٢١ - 1395/07/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد پیشگیری برگزاری میکند
آزمون الکترونیکی دیابت
این آزمون در مورخ 7/7/95 برگزار میگردد
 ١٢:١٦ - 1395/06/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد آزمایشگاه برگزار می کند
آزمون غیر حضوری قارچ شناسی
این آزمون در مورخ 21/6/95 به مدت 8 ساعت جهت گروه های هدف در کلیه مراکز برگزار میگردد
 ٠٨:٠٠ - 1395/06/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد آزمایشگاه برگزار می کند
آزمون غیر حضوری آشنایی با داروهای بیمه روستایی 3
این آزمون مورخ 25/5/95 به مدت25 ساعت برگزار میگردد
 ١٢:٤٧ - 1395/05/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد آزمایشگاه برگزار میکند
بازآموزی بیماریهای منتقله از آب و غذا
این آزمون مورخ 24/5/95 به مدت 8 ساعت برگزار میگردد
 ١٢:١١ - 1395/05/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد بهداشت خانواده برگزار می کند
دوره غیر حضوری شیر مادر
این آزمون در مورخ 16/5/95 به مدت 20 ساعت برگزار میگردد
 ١٠:٢٨ - 1395/04/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد بهداشت محیط برگزار می کند
آزمون کنترل کیفی آب مناطق شهری و روستایی
این ازمون مورخ 30/4/95 به مدت 8 ساعت برگزار میگردد
 ١٠:٢٤ - 1395/04/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد بهداشت حرفه ای برگزار می کند
کارگاه غیر حضوری مشاغل سخت و زیان آور
کارگاه غیر حضوری مشاغل سخت و زیان آور در تاریخ 31/4/95 به مدت 4 ساعت برگزار میشود
 ٠٩:٥٢ - 1395/04/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد دارویی برگزار می کند
آزمون غیر حضوری آشنایی با داروهای بیمه روستایی 2
این ازمون در مورخ 28/4/95 به مدت 25 ساعت جهت گروه های هدف برگزار میگردد
 ١٢:٠١ - 1395/04/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

 

آرشیو اخبار

اجازه ندهید دخانیات نفس شما را بگیرد
هر سال، در 31 ماه می، سازمان بهداشت جهانی (WHO) روز جهانی بدون دخانیات (WNTD) را گرامی می دارد و اقدامات و در این رابطه فعالیت هایی به منظور بالا بردن آگاهی عموم از اثرات مخرب و مرگبار استعمال مواد دخانی و قرار گرفتن در معرض دود دست دوم آن و همچنین جلوگیری از استعمال هر گونه مواد دخانی انجام می شود
 ٠٩:٣٨ - 1398/03/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
شیوع رو به رشد آسم را متوقف کنیم
روز جهانی آسم، رویدادی است مهم در تقویم سلامت همه کشورهای دنیا؛ علت اهمیت این روز، شیوع بالای آسم در جهان است.
 ١٠:٣٣ - 1398/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
19 تا 25 آبان ماه (( هفته ملی دیابت))
طی سال¬های اخیر افزایش شیوع بیماری دیابت در جهان، این بیماری را به بزرگترین اپیدمی تاریخ تبدیل کرده است. تا پایان سال 2017 بیش از 425 میلیون نفر از مردم 20 تا 79 سال دنیا مبتلا به دیابت بودند که تا سال 2045 بالغ بر 619 میلیون نفر خواهند شد.
 ١٤:٠٢ - 1397/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
فعالیت بدنی و سلامت زنان
سلامت چه به صورت فردی چه جمعی، یکی از مهم¬ترین ابعاد مسائل حیات انسان است. سلامت شرطی ضروری برای ایفای نقش¬های اجتماعی است و افراد در صورتی عملکرد اجتماعی و خانوادگی مطلوبی دارند که سالم باشند.
 ٠٨:٤٩ - 1397/07/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
سلامت اجتماعی زنان
سلامت از حقوق اولیه انسانی است و برخوردار بودن از نعمت سلامتی برای همه افراد موضوعی مهم است. سازمان جهانی بهداشت برای انسان سه بعد سلامت را بر می¬شمرد که شامل بعد جسمی، روانی و اجتماعی است و بر این نکته که هیچ یک از ابعاد بر دیگری ارجحیت ندارد، تاکیدکرده است.
 ٠٨:٤٤ - 1397/07/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته جهانی شیر مادر با شعار "تغذیه با شیرمادر: زیربنای زندگی سالم "
تغذیه با شیر مادر یک راه حل جهانی برای فراهم نمودن فرصت های برابر و شروع عادلانه زندگی برای تمام افراد است. این شیوه تغذیه، سلامت، رفاه و بقای زنان و کودکان در سراسر جهان را ارتقا می دهد.
 ١٢:٣٩ - 1397/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
دیابت در سفر
تابستان از راه رسیده و موسم سفر آغاز شده، یکی از چالش های مهم بیماران دیابتی این است که در سفر چه نکاتی را می بایست رعایت نمایند تا دچار مشکلاتی از جمله بالا رفتن و یا افت قند خون نشوند، برای این منظور باید به نکات زیر توجه شود:
 ١٣:٣٠ - 1397/05/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
خانه تکانی
خانه تکانی ، 6 خطر ، 30 توصیه
 ١١:٥٧ - 1395/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
چهارشنبه سوری
راهنمایی یشگیری از حوادث چهارشنبه سوری
 ١١:٥٦ - 1395/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
پروتکل ارزیابی مردان نابارور توسط پزشکان عمومی
ناباروری از بیماریهای های شایع بوده که حدود 15% از زوجین به آن مبتلا می باشند ......
 ٠٩:١٨ - 1395/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی سلامت مردان در حیطه بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی
مردان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند. به سبب ساختار تفاوت ساختار بدنی و هورمونی و شغلی با زنان بعضی از بیماریها و مشکلات بهداشتی فقط در مردان دیده می شود و بعضی از مشکلات و بیماریها با شیوع بیشتری نسبت به زنان در آنها وجود دارد
 ٠٩:١٧ - 1395/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
سلامت مردان و باروری
هفته ملی سلامت مردان فرارسیده است. ایده اولیه این نامگذاری از یازده سال پیش توسط انجمن اورولوژی ایران و ابتدا به عنوان روز سلامت مردان مطرح شد و به تدریج رسمیت و رونقی یافت و به هفته سلامت مردان تبدیل شد.
 ٠٩:١٥ - 1395/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هر سال مخصوصا در فصول سرد باعث تلفات میشود .
 ١٣:٣١ - 1395/09/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
كنترل سرطان روده بزرگ ,...
گزارش برنامه تشخيص زودرس و كنترل سرطان روده بزرگ و راست روده )كولوركتال) در افراد در معرض خطر بالا در دانشگاه علوم پزشکی همدان:
 ١٠:٣٨ - 1395/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیماریهای منتقله از آب و غذا با الویت بیماری وبا :
بیماری های منتقله از آب و غذا و خصوصا وبا معمولا از طریق آب آلوده و مواد غذایی ، میوه و سبزیجات تهیه شده با آب آلوده یا شسته شده با آب آلوده انتقال می یابد...
 ١٠:١٢ - 1395/03/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته ملی و روز جهانی بدون دخانیات
10 ميليون ايراني، حدوداً ‌‌سالي هزار و700 ميليارد تومان سيگار دود مي‌كنند و سالانه بیش از 60 هزار ايراني قرباني مصرف مواد دخانی مي‌شوند‌.
 ١٣:٢٤ - 1395/03/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
پمفلت آسم
شما می توانید آسم خود را کنترل کنید.
 ٠٩:٥٦ - 1395/02/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک روز دندانپزشکی
23 فروردین ماه روز دندانپزشکی بر همه همکاران دندانپزشک مبارکباد
 ١٣:٠٧ - 1395/01/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
سرطان
سرطان با خود مراقبتی و امید قابل پیشگیری و درمان است
 ١٣:٠٧ - 1394/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
علائم هشدار دهنده سرطان
در صورت داشتن هرکدام از علائم ذکر شده در اولین فرصت به پزشک مراجعه نمائید...
 ١٣:٠٣ - 1394/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیشگیری از سرطان
چگونه می توان از ابتلاء به سرطان پیشگیری نمود؟
 ١٣:٠٠ - 1394/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
چگونه از ابتلا به سرطان پیشگیری کنیم ؟
® از استعمال تنباکو (به صورت سیگار ، قلیان ، پیپ و تنباکوی جویدنی) پرهیز کنید. ® در معرض دود
 ١٢:٢٢ - 1394/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
سرطان پوست:
سرطان پوست ، شایعترین نوع سرطان می باشد . در دهه های اخیر تعداد موارد ابتلا به سرطان پوست افزایش یافته است . بسیاری از سرطانهای پوست در اثر تماس زیاد با اشعه ماورابنفش (UV ) نور خورشید ایجاد می شوند
 ١٢:٢٢ - 1394/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
مبارزه با سرطان
برای مبارزه با سرطان ، ظروف يك بار مصرف گیاهی را جایگزین ظروف يك بار مصرف پلاستيكي کنیم :
 ٠٩:٤٤ - 1394/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
سرطان معده
معده عضوی از دستگاه گوارش است که غذا بعد از بلع از طریق مری به آن وارد شده، با شیره گوارشی مخلوط و هضم غذا در آن آغاز می گردد و در نهایت به روده باریک تحویل داده می شود.
 ٠٩:٣٠ - 1394/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
واقعیتهای تلخ بزرگترین اپیدمی تاریخ دیابت
باورهای نا درست درخصوص بیماری دیابت ....
 ١٢:٥٤ - 1394/09/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیماری آنفلوانزا
تعریف: آنفلوانزا بیماری ویروسی حاد دستگاه تنفسی است که باتب، سردرد، درد عضلانی، تعریق، آبریزش بینی ،گلودرد و سرفه تظاهر میکند. سرفه اغلب شدید و برای مدتی طولانی ادامه می یابد ولی سایرنشانه های بیماری بعد از۲ تا 7روز خود به خود بهبود پیدا میکند..
 ٠٧:٥٤ - 1394/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
اربعین حسینی
پیام های بهداشتی ویژه زوار اربعین حسینی 94
 ١٣:٤٨ - 1394/09/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
توانمندی سالمندی
پدیده سالمندی روند طبیعی است که از زمان حیات جنین شروع و تا مرگ ادامه می یابد و فرایند زیستی است که تمام موجودات زنده از جمله انسان را در بر می گیرد ....
 ١٣:٢٤ - 1394/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
آشنایی با کرونا ویروس :
ویروس«کرونا» به عنوان عامل این بیماری به سیستم تنفسی حمله می‌کند و به تدریج این سیستم را از کار می‌اندازد و از علائم این بیماری می‌توان به سرفه، تب شدید که به التهاب ریه و نارسایی کلیه منجر می‌شود، اشاره کرد ،اما تاکنون واکسنی برای جلوگیری از ابتلای به آن ساخته نشده است
 ١٣:٢٢ - 1394/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
بيماري هاي قلبي عروقي در دوران سالمندي
در دنياي امروز بهبود شرايط بهداشتي باعث كاهش مرگ ومير و افزايش اميد به زندگي شده است. بدين ترتيب جمعيت سالمندان افزايش يافته وبرخي جوامع با پديده سالمندي روبرو شده اند.
 ٠٨:٥٩ - 1394/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دخانیات
استعمال دخانيات مي‌تواند، ميانگين عمر يك انسان را بين 7 تا 10 سال كاهش دهد. ....
 ٠٨:٥٥ - 1394/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
حوادث؛ شايع‌ترين علل مرگ و مير کودکان
آغاز فصل مدارس، و بروز حوادث براي کودکان
 ٠٨:٤٣ - 1394/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
شعار روز جهاني قلب
شعار روز جهاني قلب 1394: قلب سالم الويتي براي همه كس و همه جا-7/7/1394
 ١١:٣٢ - 1394/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
نوزاد بهشتی
به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط 4 مهر و تاکید مرکز سلامت محیط و کار مبنی بر اجرای برنامه های مناسب در گرامیداشت این روز ، پیرامون شعار سال " کودکان آینده ما هستند ، محیط زیست را برای سلامت آنها حفظ کنیم " مطلب نوزاد بهشتي در همین رابطه از کتاب " خوشبخت بودن يا بسوي كمال رفتن " قدیم می گردد
 ٠٩:٠٤ - 1394/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه پایدار
شعار «انسان سالم؛ محور توسعه پايدار» يكي از موضوعاتی است که در تدوین سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفته است...
 ١٠:٢١ - 1394/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی پزشکان برای حفظ سلامت حجاج
همه ساله تعدادی از هموطنان ما برای ادای فریضه حج به عربستان می‌روند. اما آنچه باعث می‌شود افراد بیشترین بهره را از فرائض این سفر ببرند، داشتن جسمی‌سالم و بدون ناراحتی است. افرادی كه به حج مشرف می‌شوند، به خوبی می‌دانند كه بیش از سی روز را باید در سفر باشند و نباید در طول این مدت سلامتشان به خطر بیفتد...
 ١١:٠٢ - 1394/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ملی تحول سلامت درحوزه بهداشت
معاونت بهداشت در راستای سیاست های کلان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به دنبال 6 ماه کارفشرده کارشناسی و تبادل نظر با خبرگان ، افراد مجرب حوزه سلامت و معاونین بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور.....،
 ١٢:٢٥ - 1394/05/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
ديابت و روزه داري
روزه داري براي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 که ديابت آنان بوسيله رژيم غذايي کنترل شده مي تواند مفيد باشد .بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 ،ديابت دوران بارداري و ديابتي هاي کنترل نشده نبايد روزه بگيرند، ...
 ١٢:٥٧ - 1394/04/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
واژه نامه:
واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در برنامه اجرایی و دستورعمل حاشیه شهرها و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر
 ١٢:٣٧ - 1394/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

 

آرشیو اخبار

برگزاری سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز
سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز از تاریخ 30 آبان لغایت 2 آذرماه سال 97 در مرکز همایش های بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه علوم شهید بهشتی برگزار می شود.
 ١٠:٥٠ - 1397/03/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
جشنواره عمران بهداشت استان همدان با حضور معاون محترم بهداشت وزارت متبوع
جشنواره عمران بهداشت استان همدان با حضور معاون محترم بهداشت وزارت متبوع در 4 اردیبهشت ماه در سالن همایش های دانشگاه برگزار می شود.
 ٠٩:٣١ - 1397/03/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

 

آرشیو اخبار