صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > واحدها و وظايف > واحد گسترش > نرم افزار اطلاعات ساختار شبكه ها 

نرم افزار اطلاعات ساختار شبكه

   دانلود : گزارش خانه هاي بهداشت           حجم فایل 106 KB
   دانلود : شاخص هاي زيج حياتي در سطح استان همدان و كشور           حجم فایل 7010 KB
   دانلود : اسامي كارشناسان برنامه ساختار شبكه سلامت كشور HNIS           حجم فایل 56 KB
   دانلود : HNIS دستورالعمل           حجم فایل 7010 KB
   دانلود : شاخص هاي زيج حياتي در سطح استان همدان سال٩٠           حجم فایل 349 KB