صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > واحد امور آزمايشگاهها > دستورالعمل ها و استانداردهاي آزمايشگاه > دستورالعمل هاي ايمني 

دستورالعمل هاي واحد آزمايشگاه

دستورالعمل هاي ايمني

   دانلود : دستورالعمل نحوه شست و شوي لوازم شيشه اي           حجم فایل 66 KB
   دانلود : دستورالعمل هاي نحوه ضدعفوني           حجم فایل 105 KB
   دانلود : اصول کلي حفاظت و پيشگيري از آلودگي           حجم فایل 102 KB
   دانلود : اصول برخورد با موارد مخاطره آميز           حجم فایل 105 KB
   دانلود : دستورالعمل هاي نحوه ضدعفوني           حجم فایل 255 KB