صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه آموزش و ارتقاء سلامت > دستورالعمل ها 

برنامه جامع مدارس مروج سلامت

 

 

   دانلود : تحليل شغل كارشناسان           حجم فایل 87 KB
   دانلود : نظام نامه اخلاقي آموزش           حجم فایل 62 KB
   دانلود : بيانيه هلسينكي در مورد سلامت           حجم فایل 70 KB
   دانلود : فناوري اطلاعات در خدمت سلامت جامعه           حجم فایل 1520 KB
   دانلود : شهرك سلامت ١           حجم فایل 591 KB
   دانلود : معرفي واحد           حجم فایل 48 KB
   دانلود : برنامه جامع مدارس مروج سلامت           حجم فایل 264 KB