صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي واگير > بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان 

بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

   دانلود : نب کریمه کنگو 96 CCHF           حجم فایل 760 KB
   دانلود : زئونوز           حجم فایل 0 KB
   دانلود : هاري           حجم فایل 745 KB