صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت خانواده، جمعيت و مدارس > گروه سلامت > سلامت كودكان > مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم  

مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم :

اين برنامه بدنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكان سالم از كودكان بظاهر سالم يا مستعد بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنها مستقر نشده است در حقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد كودكان 8-0 ساله و اجراي آن ميباشد .


      تجربیات سال های ابتدایی کودکی زیر بنای مهم کل زندگی فرد را شکل خواهد داد. لذا اگربه نیازها و حیطه های تکاملی کودکان در طی این دوران پاسخ مناسبی داده شود، آنها سالم تر بوده، از قدرت تفکر و تعقل بیشتری برخوردار می گردند و مهارتهای عاطفی و اجتماعی بهتری خواهند داشت. تکامل ابتدای کودکی شامل حیطه های مختلفی از قبیل شناختی، تکلمی، احساسی/ اجتماعی، سلامتی (سلامت روانی، فیزیکی ...) می باشد که همگی قویا بر یادگیری ابتدایی و پایه ای فرد ، موفقیت او در امر تحصیل، خطر ابتلا به بیماری های جسمی و روانی، مشارکت اقتصادی، نقش اجتماعی شهروندی و سلامت او نیز تاثیر بسزایی خواهند داشت.
شواهد نشان می دهند که بسیاری از مشکلات دوران بزرگسالی ریشه در دوران ابتدای کودکی دارند. محیطی که کودک در آن زندگی کرده، رشد می نماید و می آموزد،  تاثیر بسیار زیادی بر تکامل ، خصوصا تکامل مغزی، وی دارد. اما تامین محیط هایی که برای تکامل دوران ابتدای کودکی مناسب باشد از عهده والدین ،به تنهایی، خارج است و لازم است که از جانب دولت ها، تشکلات مدنی و جامعه  نیز   حمایت هایی  به منظوربهبود فرصت های تکاملی کودکان صورت پذیرد.           

کودکانی که از مراقبت مطلوب برخوردار ند در آموزش وسایر خدمات اجتماعی از بقیه جلوتر هستند وتوان تولید بیشتری دارند وبه قانون بیشتر احترام می گذارند ،لذا هزینه های آینده برای آموزش،بهداشت وهزینه های اجتماعی کاهش خواهد یافت وسرمایه های اجتماعی فزونی می یابد.

در همين راستا سيستم بهداشتي از زمان شروع خدمات تلاش نموده با برنامه هاي مختلف گامي در جهت حفظ و ارتقاء سلامت كودكان بردارد و به مرور زمان با پيشرفت و استفاده از تجربيات بدست آمده نسبت به ارتقاءكيفي و كمي برنامه ها اقدام نموده است.

 در حال حاضر پايش و مراقبت سلامت كودكان  در قالب دو برنامه مراقبت كودك سالم براي كليه كودكان كمتر ازهشت سال و مانا براي كودكان بیمار كمتر از پنج سال در حال اجرا ميباشد .برنامه مراقبت کودک سالم به دنبال یافتن راهی برای جداکردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد به بیماری است که هنوز نشانه های بیماری در آنها مستقر نشده است. در حقیقت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفر تا هشت سال واجرای آن می باشد.برنامه مانا ( مراقبت های ادغام یافته کودک بیمار )  باهدف کاهش مرگ وبیماری وناتوانی وبهبود بخشیدن به رشد ونمو کودکان کمتر از پنج سال در حال اجرا می باشد

      باتوجه به اهمیت تکامل اوان کودکی وبه منظور شناسایی ومداخله زودرس اختلالات تکاملی کودکان وارتقای توان ذهنی شیرخواران ارزیابی تکاملی بایستی قسمتی از معاینات روتین هر کودک سالم باشد و بعبارت دیگر از نظر تکاملی غربالگری شوند.

در برنامه كشوري WCC ( مراقبت كودك سالم ) ، بخشي از مراقبت ها به موضوع غربالگري اختلالات تكاملي ، اختصاص يافته است .

تکامل کودک از دوران جنینی آغاز می شودوبا مراقبت وتغذیه مطلوب در بارداری ،فرصت رشدوتکامل مطلوب کودک که حق طبیعی اوست فراهم می شود.مهمترین دوران تکامل کودک در دوسال اول زندگی است که برعملکرد ذهنی ،جسمی،روانی ،واجتماعی وایمنی کودک نقش به سزایی دارد مراقبتهای بهداشتی که از  دوره لقاح آغاز می شود وتا زمان ورود کودک به مدرسه ادامه می یابد می تواند سلامت اورادر آینده تضمین نماید.

گروه سلامت خانواه و جمعيت معاونت بهداشتي