صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > بهداشت حرفه اي  > مشاغل خاص > بهداشت قاليبافان 

بهداشت قاليبافان

   دانلود : گزارش طرح بقاء كبودراهنگ           حجم فایل 32006 KB
   دانلود : تفاهم نامه همكاري مشترك در خصوص بهسازي كارگاههاي قاليبافي روستائي           حجم فایل 81 KB
   دانلود : طرح بهداشت قال يبافان ايران (بقا)           حجم فایل 100 KB
   دانلود : نکات لازم در بهداشت قالی بافی           حجم فایل 109 KB
   دانلود : تفاهم نامه همكاري مشترك با ك           حجم فایل 81 KB
   دانلود : دستورالعمل نحوه تكميل فرم گزارش عملكرد طرح بقا           حجم فایل 149 KB
   دانلود : فرم آماری طرح بقاء           حجم فایل 149 KB
   دانلود : معرفی طرح بقا           حجم فایل 199 KB
   دانلود : بهداشت براي قاليبافان           حجم فایل 1141 KB