صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > بهداشت حرفه اي  > مراکز طب كار  
مراکز طب كار
 
   دانلود : واحد_های_دارای_مجوز.pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود : واحد_های_دارای_مجوز_سلامت_شغلی.pdf           حجم فایل 193 KB
   دانلود : لیست واحد های دارای مجوز معاینات بخش خصوصی و دولتی 97           حجم فایل 73 KB
   دانلود : فرم بازرسي چند واحدي           حجم فایل 36 KB
   دانلود : فرم بازرسي تك واحدي           حجم فایل 32 KB
   دانلود : لیست واحد های دارای مجوز معاینات بخش خصوصی و دولتی 12-10-95           حجم فایل 70 KB
   دانلود : راهنماي فرم بازرسي بهداشت حرفه اي           حجم فایل 947 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان 1393.pdf           حجم فایل 1741 KB
   دانلود : بخشنامه معاينات سلامت شغلي           حجم فایل 283 KB
   دانلود : آئین نامه مرکز تخصصی طب کار           حجم فایل 16155 KB
   دانلود : فرم پرونده پزشکي شاغل           حجم فایل 273 KB
   دانلود : فرم خلاصه نتایج معاینات کارگری           حجم فایل 65 KB
   دانلود : 16-راهنماي تكميل فرم بازرسي جديد بهداشت حرفه اي           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 11-فرمت قرارداد معاینات کارگری           حجم فایل 222 KB
   دانلود : 5-فرم بیماریهای شغلی           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 13-بازرسي بهداشت كار           حجم فایل 12562 KB
   دانلود : 6-دستورالعمل تكميل فرم بیماریهای شغلی محیط کار           حجم فایل 3128 KB
   دانلود : فرم گزارش دهي بيماريهاي رانندگان           حجم فایل 35 KB
   دانلود : راهنمای ثبت بازرسی بهداشت حرفه ای و سنجش عوامل زیان آور محیط کار           حجم فایل 3493 KB
   دانلود : دستورعمل اجرایی بخشنامه معاینات سلامت شغلی           حجم فایل 254 KB
   دانلود : دستورالعمل تکميل فرم پرونده پزشکي شاغل           حجم فایل 184 KB