سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خودمراقبتی و امید
جمعه ٢٨ دی
 • کمپین منع خشونت علیه زنان در مناطق حاشیه شهر همدان
  به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان، کمپینی با عنوان منع خشونت علیه زنان در مناطق حاشیه شهر همدان با همکاری معاونت اجتماعی و معاونت بهداشتی دانشگاه در حال انجام است

 • نشست هم اندیشی برنامه های سلامت دانش آموزان
  نشست هم اندیشی برنامه های سلامت دانش آموزان در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد

 • با توجه به استقرار سامانه سیب، تمام فرم های کاغذی حذف شوند
  کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه از مرکز بهداشت تویسرکان بازدید به عمل آوردند

 • بازدید کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه از گرمخانه مردان
  به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه، کارشناسان بهداشت محیط این معاونت به همراه کارشناسان بهداشت محیط شهرستان همدان از گرمخانه مردان بازدید کردند

 • تابلوی غیربهداشتی پایین کشیده شد
  تابلوی غیربهداشتی که مورد انتقاد خیلی از کارشناسان سلامت روان این حوزه قرار گرفته بود با پیگیری های معاون بهداشتی دانشگاه پایین کشیده شد.

ارگونومی                       فعالیت بدنی

 

نظر شما در مورد فعاليت هاي معاونت بهداشتي چيست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف