صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي غير واگير > آسم و copd 

آسم و copd

فرم اجمالی برنامه های  اجرایی دانشگاه

- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان1

 

2-عنوان برنامه:برنامه اول راهبردی  5 ساله آسم و COPD

 

 

3-نوع برنامه: ملي    ***             منطقه اي                ملي پايلوت                       منطقه اي پايلوت

 

4-اهداف برنامه:

1-  کاهش روند رو به افزایش بروز آسم و COPD

       2-بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم و COPD

         3 -کاهش موارد مرگ ومیر ناشی از آسم و COPD

           4-کاهش بار اقتصادی ناشی از بیماری آسم و COPD

 

 

5- شاخصهاي عمده برنامه :

1- افزایش سطح آگاهی جمعیت عمومی در خصوص شناخت بیماری آسم و COPD 1-عوامل خطر زا و راههای پیشگیری از آن به میزان 50% در یک  دوره پنج ساله

2- افزایش سطح آگاهی مربیان  و مراقبین بهداشت مدارس  و مهد کودک ها  در خصوص شناخت بیماری آسم  و COPD عوامل خطر زا و راههای پیشگیری از آن به میزان 70% در یک دوره پنج ساله

3-  افزایش سطح  آگاهی دانش آموزان در خصوص شناخت بیماری آسم و COPD عوامل خطر زا  و راههای پیشگیری از آن به میزان 50% در یک دوره پنج ساله

4- -  افزایش سطح  آگاهی کار فرمایان در خصوص شناخت بیماری آسم و COPD عوامل خطر زا  و راههای پیشگیری از آن به میزان 70% در یک دوره پنج ساله

5--  افزایش سطح  آگاهی کار گران در خصوص شناخت بیماری آسم و COPD عوامل خطر زا  و راههای پیشگیری از آن به میزان 30% در یک دوره پنج ساله

6- افزایش سطح  آگاهی مربیان ورزشی در خصوص شناخت بیماری آسم و COPD عوامل خطر زا  و راههای پیشگیری از آن به میزان 70% در یک دوره پنج ساله

7- افزایش سطح  آگاهی گروههای در معرض خطر (رانندگان شهری ،پلیس راهنمایی  و راهنمایی  و رانندگی     ....)در خصوص شناخت بیماری آسم و COPD عوامل خطر زا  و راههای پیشگیری از آن به میزان 60% در یک دوره پنج ساله

 

 

 

 

 

6-وضعيت فعلي برنامه : برنامه کنترل آسم و  COPD  در استان همدان از سال 92 آغاز شده و با توجه به برنامه مرکز مدیریت بیماریها  سال 93  نیز علاوه بر برنامه های آموزشی  در گروههای هدف پیمایش بررسی شیوع آسم در گروههای سنی مختلف آغاز شد. 

 

 

 

 

 

   دانلود : آسم           حجم فایل 1432 KB