صفحه اصلی > معرفی معاونت > روابط عمومي > آئین نامه نحوه فعالیت ، وظایف و اختیارات روابط عمومی pdf 

آئین نامه نحوه فعالیت ، وظایف و اختیارات روابط عمومی pdf

   دانلود : آئین نامه نحوه فعالیت،و اختیارات روابط عمومی ها           حجم فایل 630 KB