صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه آموزش و ارتقاء سلامت > محتوای آموزشی > بیماری واگیر ( هفته سلامت ) 

بسته آموزشی و اطلاع رسانی خود مراقبتی در بیماریهای واگیر

   دانلود : ايدز           حجم فایل 59 KB
   دانلود : نقش خود مراقبتي           حجم فایل 39 KB
   دانلود : هاري           حجم فایل 55 KB
   دانلود : آنفلوانزا           حجم فایل 49 KB