صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه کاهش خطر در بلایا وحوادث > مطالب و پوستر های آموزشی 

مطالب و پوستر های آموزشی

   دانلود : نقشه مدیریت و کاهش خطر بلایا           حجم فایل 751 KB
   دانلود : واژه های پایه در کاهش خطر بلایا           حجم فایل 570 KB
   دانلود : برنامه ملي عمليات پاسخ بهداشت عمومي در بلايا           حجم فایل 536 KB
   دانلود : راھنمای مدیریت مبتنی بر نتایج           حجم فایل 602 KB
   دانلود : برنامه آمادگی و پاسخ فوریت ھا           حجم فایل 536 KB
   دانلود : ارزیابی خطر بیمارستان           حجم فایل 651 KB
   دانلود : پوستر 2           حجم فایل 97 KB
   دانلود : راهنمای کدگذاری مراکز           حجم فایل 1699 KB
   دانلود : پوستر 3           حجم فایل 1852 KB
   دانلود : پوستر 1           حجم فایل 1852 KB