صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > پرتال اطلاع رسانی 

گسترش

   دانلود : توانایی فرمول نویسی 2           حجم فایل 10753 KB
   دانلود : توانایی فرمول نویسی 1           حجم فایل 2750 KB
   دانلود : توابع مالی طبق استانداردهای حسابداری           حجم فایل 10753 KB
   دانلود : توابع مالی طبق استانداردهای حسابداری           حجم فایل 58 KB
   دانلود : توليد اعداد تصادفی در برنامه اکسل           حجم فایل 58 KB
   دانلود : مرجع کامل اکسل           حجم فایل 6203 KB
   دانلود : فرمول نويسي و كار با تابع ها           حجم فایل 9380 KB
   دانلود : توابع تاریخ و زمان در اکسل           حجم فایل 374 KB
   دانلود : بانک اطلاعاتی در اکسس           حجم فایل 9380 KB
   دانلود : جستجو و مرجع در اکسل           حجم فایل 344 KB