صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه آموزش و ارتقاء سلامت > محتوای آموزشی 

.

   دانلود : نظام نامه اخلاقي آموزش سلامت           حجم فایل 1157 KB
   دانلود : مولفه های توانمند سازی خودمراقبتی           حجم فایل 1639 KB
   دانلود : شرح خدمات تیم سلامت           حجم فایل 1639 KB
   دانلود : شرح خدمات تیم سلامت 1           حجم فایل 1639 KB
   دانلود : سواد سلامت           حجم فایل 119 KB
   دانلود : رسانه های دیجیتال و سلامت           حجم فایل 3245 KB
   دانلود : رسانه های دیجیتال و سلامت 1           حجم فایل 322 KB
   دانلود : راهنمای انتخاب رسانه           حجم فایل 3245 KB
   دانلود : توانمندسازی جامعه           حجم فایل 179 KB
   دانلود : تقویت نظام سلامت           حجم فایل 456 KB
   دانلود : تحليل شغل كارشناسان آموزش سلامت           حجم فایل 1259 KB
   دانلود : تاریخچه. وظایف. شاخص ها           حجم فایل 456 KB
   دانلود : بیانیه هلسینکی           حجم فایل 70 KB
   دانلود : برنامه ریزی فردی برای خودمراقبتی           حجم فایل 264 KB
   دانلود : برنامه ریزی فردی برای خودمراقبتی 2           حجم فایل 734 KB
   دانلود : برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس مروج سلامت           حجم فایل 264 KB
   دانلود : از آموزش سلامت تا سلامت           حجم فایل 885 KB