صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه آموزش و ارتقاء سلامت > محتوای آموزشی > اسلایدها 

اسلاید

   دانلود : ارتقا سلامت و رسانه           حجم فایل 87 KB
   دانلود : روشها و فنون آموزش           حجم فایل 89 KB
   دانلود : تئوري و الگوي صحيح آموزش           حجم فایل 40 KB
   دانلود : رويكرد آموزشي           حجم فایل 449 KB
   دانلود : افق ها و چالش هاي ارتباطات و رسانه ها از منظر ارتقا سلامت           حجم فایل 4185 KB
   دانلود : مربيان و شيوه هاي آموزش           حجم فایل 890 KB
   دانلود : کلید طلایی ارتباطات           حجم فایل 233 KB
   دانلود : راهكارهاي موجود در برنامه هاي آموزشي           حجم فایل 890 KB
   دانلود : نیازسنجی آموزشی2           حجم فایل 4449 KB